Tipping Points van methaan


Vastgevroren bellen van opbubbelend methaan in Abraham Lake, Canada. Foto:JeffWallace/Flickr

Er wordt nog hard aan gewerkt, maar de nieuwe TPA lesmodule nadert voltooiing! Deze lesmodule is de vierde Tipping Point Ahead lesmodule in de serie waarin kantelpunten van het klimaat centraal staan. Deze module richt zich specifiek op de vele aspecten van methaan – van de scheikunde van het molecuul tot aan de biologische processen die wereldwijd invloed hebben op ons klimaat.

De module biedt u mogelijkheden om over actuele klimaatonderwerpen te onderwijzen naast uw eigen  curriculum. De module beschrijft de huidige stand van zaken van het klimaatonderzoek naar methaan en introduceert leerlingen aan nog niet beantwoorden onderzoeksvragen die nog volop worden onderzocht door klimaatwetenschappers. Ook krijgen leerlingen inzicht over wat het betekent om als wetenschapper onderzoek te doen.